Mevrouw Jacqueline Smout

Photo 563147
Woonachtig te Melsbroek (1820, België)
Geboren te Melsbroek (1820, België) op zondag 1 maart 1931
Overleden te Melsbroek (1820, België) op zaterdag 1 juni 2019 op 88 jarige leeftijd
Weduwe van Mijnheer Emiel Vanderstappen

Herdenkingsruimte « rouwbetuiging » 

Deze rouwbeklagruimte werd aangemaakt de zondag 2 juni 2019.

De rouwbetuigingen

7 rouwbetuigingen (6 privé)  
Rouwbetuigingen 

Met oprechte deelneming.
Als je verder leeft in de harten die je achter laat,dan sterf je niet.
Sterkte aan familie en vrienden.

Stefan & Alexandra Verdeyen - Spoelders- 5/06/2019