Wij plaatsen ook zelf grafmonumenten, deze worden door jullie gekozen, maar wel volgens de regels (afmetingen) van de gemeente of stad. Ook grafversieringen zijn mogelijk voor zowel grafzerken als columbariumplaten en urneveldmonumenten.