Uitvaartcentrum
Thielemans
Logo

Onze onderneming

Uitvaartbegeleiding:

De begrafenisondernemer van vandaag staat in voor bijna alle nodige regelingen die dienen te gebeuren bij een overlijden, waaronder:

- overbrengen van de overledene naar ons funerarium of een mortuarium.
- opmaak van het rouwdrukwerk. 
- de nabestaanden informeren over de te vervullen formaliteiten, zoals bvb. de pensioensuitkering, de mutualiteit, de successieaangifte, ... 
- inlichten van de gemeentelijke diensten. zoals bv. aangifte van overlijden bij de burgerlijke stand. 
- het organiseren van de uitvaartplechtigheid en eventueel rouwmaaltijd.

Permanente wachtdienst:

02/759.67.83

24 u / dag, 
7 dgn / week

Onze dienstverlening is niet gebonden aan de regio waar wij gevestigd zijn.