Mevrouw Jacqueline Smout

Photo 563147
Woonachtig te Melsbroek (1820, België)
Geboren te Melsbroek (1820, België) op zondag 1 maart 1931
Overleden te Melsbroek (1820, België) op zaterdag 1 juni 2019 op 88 jarige leeftijd
Weduwe van Mijnheer Emiel Vanderstappen
Herdenkingsruimte « rouwbetuiging » (zondag 2 juni 2019)
Overlijdensbericht (zondag 2 juni 2019)